Úvodní strana  Pro studenty  Příležitosti pro studenty  Projekty  Základní školy

Úvod do světa práce

Představte si, že jste žákem osmé třídy a už brzy Vás čeká důležité rozhodování, jakým směrem se budete dál ubírat. Jak se ale ve velkém množství nabízených oborů zorientovat a zvolit, který je ten pravý? LINET Vám prostřednictvím ročního programu „Úvod do světa práce“ pomůže s vytvořením představy o fungování reálného pracovního prostředí.

Program je určen žákům základních škol 8. tříd. Cílem je aktivně žáky seznámit s možnostmi pracovního trhu a výběru škol odborného vzdělávání.

Žákům a pedagogům se cíleně zprostředkovává pohled do praxe, pracovního světa a na konkrétní pracovní pozice či činnosti. V průběhu plánovaných výukových hodin jsou žáci seznamováni s možnostmi profesního uplatnění a s tématy, která se týkají životního cyklu společnosti.

Atraktivita programu pro žáky spočívá v tom, že umožňuje vytvoření vlastní představy o budoucím zaměstnání a má rozsáhlý dopad na jejich profesní volbu.

Chceme být předmětem touhy 

Naší vizí je být předmětem touhy, nikoli pouhé volby. Jak ji naplňujeme?

Vize společnosti

Příležitosti pro absolventy 

Naskočte po škole do trainee programu.

Trainee program

Kariérní růst 

Vítáme růst našich zaměstnanců a připravujeme jim pro něj podmínky.

Kariéra v LINETu