Úvodní strana  Pro studenty  Příležitosti pro studenty  Projekty  Základní školy

Úvod do světa práce

Představte si, že jste žákem osmé třídy a už brzy Vás čeká důležité rozhodování, jakým směrem se budete dál ubírat. Jak se ale ve velkém množství nabízených oborů zorientovat a zvolit, který je ten pravý? LINET Vám prostřednictvím ročního programu „Úvod do světa práce“ pomůže s vytvořením představy o fungování reálného pracovního prostředí.

Program je určen žákům základních škol 8. tříd. Cílem je aktivně žáky seznámit s možnostmi pracovního trhu a výběru škol odborného vzdělávání.

Žákům a pedagogům se cíleně zprostředkovává pohled do praxe, pracovního světa a na konkrétní pracovní pozice či činnosti. V průběhu plánovaných výukových hodin jsou žáci seznamováni s možnostmi profesního uplatnění a s tématy, která se týkají životního cyklu společnosti.

Atraktivita programu pro žáky spočívá v tom, že umožňuje vytvoření vlastní představy o budoucím zaměstnání a má rozsáhlý dopad na jejich profesní volbu.

Kariérní růst 

Vítáme růst našich zaměstnanců a připravujeme jim pro něj podmínky.

Kariéra v LINETu

Chceme být předmětem touhy 

Naší vizí je být předmětem touhy, nikoli pouhé volby. Jak ji naplňujeme?

Vize společnosti

Diplomové práce 

Vypsaná témata pro vedení diplomových a absolventských prací.

Absolventské práce