Úvodní strana  Pro studenty  Příležitosti pro studenty  Projekty  Střední školy

S program

Prostřednictvím tohoto programu LINET umožňuje žákům získat praxi na jednotlivých výrobních úsecích. Pokud během odborného výcviku odvedou kvalitní práci, může je čekat i zajímavá pracovní nabídka.

S program je určen pro žáky středních oborných škol a učilišť, kteří v rámci studia potřebují získat odbornou praxi.

Cílem programu je motivovat žáky jako potenciální zaměstnance a seznámit je s prostředím firmy.

Žáci procházejí přípravou na jednotlivých odděleních společnosti. Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a pracovních návyků.

Stipendijní program

Prostřednictvím tohoto programu LINET umožňuje žákům, kteří budou ve společnosti vykonávat odborný výcvik zařazení do stipendijního programu. V rámci něj mohou žáci získat až 80 000 Kč.

Stipendijní program je určen pro vybrané technické obory (např. zámečník, strojírenské práce a podobně). Pro více informací a konkrétní obory, které podporujeme napište e-mail na barbora.prajzlerova@linet.cz

Příležitosti pro studenty 

Stáže, trainee programy nebo vedení absolventských prací.

Příležitosti pro studenty

Chceme být předmětem touhy 

Naší vizí je být předmětem touhy, nikoli pouhé volby. Jak ji naplňujeme?

Vize společnosti

Kariérní růst 

Vítáme růst našich zaměstnanců a připravujeme jim pro něj podmínky.

Kariéra v LINETu