Úvodní strana  Pro studenty  Příležitosti pro studenty  Projekty  Střední školy

S program

Prostřednictvím tohoto programu LINET umožňuje žákům získat praxi na jednotlivých výrobních úsecích. Pokud během odborného výcviku odvedou kvalitní práci, může je čekat i zajímavá pracovní nabídka.

S program je určen pro žáky středních oborných škol a učilišť, kteří v rámci studia potřebují získat odbornou praxi.

Cílem programu je motivovat žáky jako potenciální zaměstnance a seznámit je s prostředím firmy.

Žáci procházejí přípravou na jednotlivých odděleních společnosti. Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a pracovních návyků.

Příležitosti pro absolventy 

Naskočte po škole do trainee programu.

Trainee program

Příležitosti pro studenty 

Stáže, trainee programy nebo vedení absolventských prací.

Příležitosti pro studenty

Jak napsat životopis 

Podívejte se, jak vypadá správný životopis.

Tipy pro psaní životopisu