Úvodní strana  Pro studenty  Příležitosti pro studenty  Projekty  Střední školy

S program

Prostřednictvím tohoto programu LINET umožňuje žákům získat praxi na jednotlivých výrobních úsecích. Pokud během odborného výcviku odvedou kvalitní práci, může je čekat i zajímavá pracovní nabídka.

S program je určen pro žáky středních oborných škol a učilišť, kteří v rámci studia potřebují získat odbornou praxi.

Cílem programu je motivovat žáky jako potenciální zaměstnance a seznámit je s prostředím firmy.

Žáci procházejí přípravou na jednotlivých odděleních společnosti. Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a pracovních návyků.

Stipendijní program

Prostřednictvím tohoto programu LINET umožňuje žákům, kteří budou ve společnosti vykonávat odborný výcvik zařazení do stipendijního programu. V rámci něj mohou žáci získat až 80 000 Kč.

Stipendijní program je určen pro vybrané technické obory (např. zámečník, strojírenské práce a podobně). Pro více informací a konkrétní obory, které podporujeme napište e-mail na barbora.prajzlerova@linet.cz

Chceme být předmětem touhy 

Naší vizí je být předmětem touhy, nikoli pouhé volby. Jak ji naplňujeme?

Vize společnosti

Proč pracovat právě pro nás 

Základní přehled toho, co děláme, nabízíme a všechno ostatní, co vás o společnosti zajímá.

Proč Linet

Jak napsat životopis 

Podívejte se, jak vypadá správný životopis.

Tipy pro psaní životopisu