Úvodní strana  Dotazník uchazeče
Takto označené položky jsou vyplněny špatně

Napište nám

Osobní údaje

*
*

Kontaktní údaje

*
*
*
*

Údaje o vzdělání

*

Předešlá zaměstnání a praxe

Reference

Znalosti a dovednosti

O jakou pozici máte zájem?

Přílohy

*
Nevybraný soubor, nebo špatný formát souboru, povolené formáty: pdf, doc, docx, odf, odt, ott, odm, dot, dotx, gdoc, txt, xls, xlsx, sxw, html, xhtml, jpg, png
Přidat přílohu

Odkud jste se o nás dozvěděli?

„Tímto uděluji souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů po dobu 5-ti let společností LINET spol. s r.o. za účelem uchování údajů v databázi uchazečů a možností dalšího oslovení v případě pracovní nabídky, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů v platném znění.

Požádá-li subjekt údajů, v souladu s §12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může, v souladu s §12 zákona č. 101/2000 Sb., požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“.